• Home »
  • News »
  • Koszykarze SKK Siedlce z wizytą w Niepublicznej Szkole Podstawowej Aleksander

Koszykarze SKK Siedlce z wizytą w Niepublicznej Szkole Podstawowej Aleksander

W środę doszło do kolejnego spotkania zawodników SKK oraz dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Aleksander.

Przypomnijmy, iż umowa partnerska o współpracy SKK Siedlce i Niepublicznej Szkoły Podstawowej Aleksander ma za zadanie pomóc w osiągnięciu wspólnych celów z zakresu działania na rzecz rozwoju talentów i zainteresowań sportowych dzieci. Przypomnijmy, że głównym celem współpracy jest promowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia poprzez:

1) nauczanie dzieci jak dbać o zdrowie własne i innych ludzi,
2) uświadamianie znaczenia zdrowia i potrzeby ruchu,
3) wyrabianie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego,
4) ukazywanie zdrowotnych efektów właściwej aktywności fizycznej,
5) wdrażanie wiadomości dotyczących zasad fair play,
6) współdziałania jednostki w grupie sportowej.
Ww. cele osiągamy dzięki:
1) wspólnemu dążeniu do podnoszenia efektywności nauczania i szkolenia sportowego,
2) realizacji projektów promocyjnych w środowisku lokalnym Szkoły i Klubu ukierunkowanych na propagowanie rozwoju fizycznego i intelektualnego najmłodszych,
3) zajęciom sportowym w ramach autorskiego projektu „Trenuj z SKK”,
4) wspólnemu uczestniczeniu w meczach ligowych SKK „Kibicuj Razem –Mama, Tata, Nauczyciel i Ja”,

FOTORELACJA