Zmiany w zarządzie Siedleckiego Klubu Koszykówki

W czerwcu nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu SKK Siedlce.

W ostatnich dniach Zarząd Siedleckiego Klubu Koszykówki ukonstytuował się w następującym składzie:

1. Janusz Smagłowski – Prezes Zarządu
2. Grażyna Krupińska – Wiceprezes Zarządu
3. Jerzy Matwiejczuk – Sekretarz Zarządu
4. Lech Poduch – Skarbnik Zarządu
5. Roman Okliński – Członek Zarządu
6. Michał Golik – Członek Zarządu
7. Zbigniew Zawadzki – Członek Zarządu